SERVICE

ระบบ Insight

อีซูซุอินไซท์

อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีในโลกปิกอัพ! สามารถวิเคราะห์และประเมินผลพฤติกรรมการขับขี่
ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดน้ำมัน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่
ด้วยสมองกลอัจฉริยะ “อีซูซุอินไซท์” ที่จะทำการบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ของท่าน
โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทครั้งแรกเป็นต้นไป

 

 

 

 

ISUZU INSIGHT อีซูซุอินไซท์ เทคโนโลยีวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ หนึ่งเดียวแห่งวงการปิกอัพ ช่วยแนะนำให้ผู้ขับสามารถพัฒนาการขับขี่ของตนเอง ทั้งด้านความประหยัดน้ำมัน และความปลอดภัยได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น โดยมี 5 หัวข้อ ดังนี้

1.อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
2.รอบเครื่องยนต์
3.การใช้เบรค
4.การใช้คันเร่ง
5.รอบเครื่องยนต์

 

ระบบปฏิบัติการ “อีซูซุอินไซท์”

ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยวิเคราะห์และแนะนำพฤติกรรมการขับขี่ที่พึงประสงค์
จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง และวิธีการที่จะพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเมื่อท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของใบรายงานอีซูซุอินไซท์อย่างต่อเนื่องจะเกิดผลดีในด้าน

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้ารับบริการ
กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้ารับบริการ