PROMOTION

อีซูซุยิ้มรับกลับศูนย์
 

อีซูซุยิ้มรับกลับศูนย์

มอบสิทธิ 4 ต่อ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุ ที่ไม่ได้เข้าศูนย์เกิน 1 ปี (เฉพาะรถที่ซื้อปี พ.ศ. 2554 - 2563)

 

ต่อที่ 1 : คูปองส่วนลด (1)

คุณได้รับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ลดค่าบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ จำนวน 4 ใบ

มูลค่ารวม 4,000 บาท สำหรับ รุ่น F&G-series (ยกเว้น รุ่น FRR)
(400 /900 /950 /1,750 บาท)
ใช้จ่ายครบ
(บาท/ใบเสร็จ)
คูปองที่ใช้ได้*
(บาท)
ส่วนลดรวม
(บาท)
4,000  400 400
10,000  400 + 900 1,300
15,000  400 + 900 + 950 2,250
20,000  400 + 900 + 950 + 1,750 4,000

*คูปองแต่ละใบสามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 
มูลค่ารวม 3,000 บาท สำหรับ รุ่น N-series และ รุ่น FRR
(200 /450 /850 /1,500 บาท)
ใช้จ่ายครบ
(บาท/ใบเสร็จ)
คูปองที่ใช้ได้*
(บาท)
ส่วนลดรวม
(บาท)
2,000  200 200
5,000  200 + 450 650
10,000  200 + 450 + 850 1,500
15,000  200 + 450 + 850 + 1,500 3,000

*คูปองแต่ละใบสามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

 

ต่อที่ 2 : อีซูซุช่วยจ่าย คนละครึ่ง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร (2)

รายการอะไหล่ ส่วนลด
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 50%
 

ต่อที่ 3 : รับทันที ส่วนลดค่าอะไหล่แท้ตรีเพชร 15% (3)

รายการอะไหล่ ส่วนลด
•  ช่วงล่าง
•  เบรก
•  คลัตช์
•  ซีลล้อ
•  ลูกปืนล้อ
•  ชุดซ่อมกรองดักความชื้น
•  น้ำยาหล่อเย็น
15%
 

ต่อที่ 4 : ฟรี ตรวจเช็กสภาพรถ 50 รายการ (4)

 
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 - 30 ธ.ค. 2564
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 

 

ใช้จ่ายครบ
(บาท/ใบเสร็จ) คูปองที่ใช้ได้*
(บาท) ส่วนลดรวม
(บาท)
ใช้จ่ายครบ
(บาท/ใบเสร็จ) คูปองที่ใช้ได้*
(บาท) ส่วนลดรวม
(บาท)