PROMOTION

อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ  

อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น โปรแกรมการขยายการคุ้มครองรถ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

รถยนต์ที่สามารถเข้ารับบริการโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
• จะต้องนำรถเข้าเช็กระยะตามกำหนดทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างต่อเนื่อง และตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
• จะต้องเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะจากศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ตลอดระยะเวลาของโปรแกรมบริการพิเศษ อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
• จะต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่ายอีซูซุและต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
• จะต้องเป็นรถที่อยู่ในการรับประกันคุณภาพรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)

เงื่อนไขการให้บริการโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น

• ไม่รวมถึงค่าแรงและค่าอะไหล่ในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็กตามระยะทาง การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น สารหล่อลื่น การปรับตั้งเบรก คลัตช์ สายพาน ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ล้อ เป็นต้น
• ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ยกเว้นการคุ้มครองความเสียหายในกรณีที่มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมรถยนต์หลังจากรับมอบจากบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความคุ้มครองอะไหล่บางรายการ ภายใต้โปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น
 

สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูมอีซูซุซีซีเคทั้ง 2 สาขา

ทดลองขับ click 

ฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวัน      
สาขาเพชรเกษม: โทร : 02-444-1114
สาขากิ่งแก้ว:       โทร : 02-043-3500
Facebook: icckfanpage 
Line Official : @isuzucck (ใส่@ ด้วยนะครับ)
Line Official Link : https://line.me/R/ti/p/%40isuzucck
Website : http://www.isuzucck.com

 #รถบรรทุก ,#ซื้อรถ ,#isuzu ,#อีซูซุ ,#กระบะ ,#โปรโมชั่นอีซูซุ ,#บริการดีอีซูซุ ,#เรื่องน่ารู้จากอีซูซุ