สิทธิพิเศษ อีซูซุ

ที่พักโรงเเรม จอลลี่สวีทแอนด์สปา (สาขาเพชรเกษม)

โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กับอีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส 

วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ที่จะมารับรถยนต์ของท่านที่ บริษัท อีซูซุชัยชัยกิจ มอเตอร์ส จำกัด โดยทาง บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด จะทำหน้าที่ในการดูแลท่านลูกค้า โดยให้ลูกค้าเข้าพักผ่อนในโรงเเรม  จอลลี่สวีทแอนด์สปา  (สาขาเพชรเกษม) หรือ โรงเเรม เมเปิล บางนา ระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้าเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อให้ท่านลูกค้าไม่เหนื่อยล้า ในการเดินทางไกล และมีเวลาพักผ่อน ก่อนวันที่ท่านลูกค้าจะมารับรถที่ บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด 

เงื่อนไข
ลูกค้าจะต้องการทำการ Booking ใน “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” ทาง www.isuzucck.com โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำการ Booking ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ของ บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด และต้องทำการ Booking ล่วงหน้า อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน ก่อนวันที่มารับรถ และเมื่อทำการ Booking แล้ว ระบบจะทำการดำเนินการ Booking ภายใน 3 วัน ทำการ และแจ้งไปยังลูกค้า เพื่อเข้าใช้บริการที่ที่พักโรงเเรม  จอลลี่สวีทแอนด์สปา  (สาขาเพชรเกษม) พร้อมทั้งส่ง ข้อมูลสถานที่ตั้งของโรงแรม เพื่อให้ลูกค้า ได้ทำการ Check in 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ 
“โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด”
1. ลูกค้าต้องทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ระบุไว้ เพื่อทำการ Booking อย่างครบถ้วน
2. ลูกค้าที่จะเข้าร่วม “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” ลูกค้าต้องทำการจองรถยนต์และมารับรถยนต์ ที่ บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัดเท่านั้น
3. ลูกค้าที่เข้าร่วม “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับแจ้งกำหนดการรับรถจาก บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” โดยจะต้องการทำการ Booking ผ่านระบบ ก่อนวันรับรถ อย่างน้อย 7 วัน
4. เมื่อลูกค้าทำการ Booking ผ่านระบบแล้ว ลูกค้าจะได้รับการยืนยันในการเข้าใช้บริการที่พักจาก ที่พักโรงเเรม  จอลลี่สวีทแอนด์สปา  (สาขาเพชรเกษม) ลูกค้ามีความประสงค์ในการเปิดห้องพักเพิ่มลูกค้าจะต้องเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนเกินทั้งหมด
6. “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด จะให้บริการที่พักฟรี จากที่พักโรงเเรม  จอลลี่สวีทแอนด์สปา  (สาขาเพชรเกษม) จำนวน 1 ห้องพัก เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกิดขึ้นในโรงแรมฯ ในกรณี ที่ลูกค้า ได้ใช้บริการ อื่นๆ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าว ที่นอกเหนือ จากการให้บริการของ บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด ทั้งหมด
7. ลูกค้าที่เข้าร่วม “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” จะต้องเป็นลูกค้าที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
8. ลูกค้าจะต้องทำการ Booking “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” ทาง www.isuzucck.com โดยชื่อผู้ลงทะเบียน Booking จะต้องเป็นชื่อตาม ใบจองที่ระบุไว้ ซึ่งต้องตรงกันและหากลูกค้าไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง หรือให้บุคคลอื่น มารับรถแทน ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02-444-1114
9. ลูกค้าที่จะมารับรถ และเข้ารับ “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด” ต้อง Booking ทาง website อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน เพื่อที่จะทำการจอง ห้องพักในวันเวลาที่ลูกค้าต้องการเข้าพัก หรือหากห้องพักที่ได้มีการสำรองไว้เต็ม บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด จะจัดหาที่พักอื่น ที่เทียบเท่า มาให้บริการแก่ลูกค้า
10. บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ในการเข้ารับบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ลูกค้าต้องทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ระบุไว้ เพื่อทำการ Booking อย่างครบถ้วน

รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียน “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด”
*กรณีจำนวนคนเกิน 2 คน ลูกค้าจะต้องทำการจ่ายส่วนต่างเอง