สิทธิพิเศษ อีซูซุ

รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียน “โครงการบริการที่พักฟรีในวันออกรถ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด”
*กรณีจำนวนคนเกิน 2 คน ลูกค้าจะต้องทำการจ่ายส่วนต่างเอง