NEWS

“กิจกรรม การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ”

ในวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา  isuzu cck  เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร

ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยได้จัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว....