NEWS

“CCK NEWS : อีซูซุชัยเจริญกิจ ISUZU ”

"ประมวลภาพกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ใน วันที่ 12 มกราคม 2561 ทาง บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมซุ้มเกมส์แจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนคลองลาดกระบัง"