NEWS

“การนับอายุรถที่จะต้องตรวจสภาพรถ”

   วันนี้ทางทีมงาน อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส มีสาระดีๆเกี่ยวกับการนับอายุรถที่จะต้องตรวจสอบสภาพรถ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน ร่วมถึงความปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทาง วันนี้เราจะมาดูกันว่า ตามไปดูกันเลยครับ

 

การนับอายุรถที่จะต้องตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

 1. รถที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่

   - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
   - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
   - รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

ตัวอย่าง
นายแดง นำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมายเลขทะเบียน กฮ 1 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีประจำปีในรอบปีที่ 8 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ ณ สถานตรวจสภาพรถก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553)

 2. รถที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่

   - รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)

 ตัวอย่าง 

นายแดง นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)  หมายเลขทะเบียน ฮฮฮ 999 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีประจำปีในรอบปีที่ 6 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ ณ สถานตรวจสภาพรถก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551)

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนับอายุรถที่จะต้องตรวจสภาพ ทางทีมงานหวังว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนๆ อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส ไม่มากก็น้อย หากมาข้อสงสัย แนะนำ ติชม ส่งมาบอกทางทีมงานได้ สามารถติดตามเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องรถกับ อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส ได้ที่

 

Website : www.isuzucck.com
Facebook : icckfanpage
LINE : isuzucck
ฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวัน 
สาขากิ่งแก้วโทร : 02-750-3030
สาขาเพชรเกษม 69 โทร : 02-444-1114
นัดหมายเข้าซ่อมล่วงหน้าโทร 090-092-2117