NEWS

“CCK NEWS : อีซูซุชัยเจริญกิจ ISUZU Sales & After-Sales Skills Contest 2016”

    วันที่ 28 สิงหาคม 2559  กลุ่มผู้แทนจำหน่ายอีซูซุ จัดการแข่งขันทักษะด้านการขาย และบริการหลังการขาย  ประจำปี 2559 ณ อีซูซุมหานคร สาขาติวานนท์ โดยมีผู้แข่งขันจาก(กลุ่มอีซูซุมหานคร กลุ่มอีซูซุแสงฟ้า กลุ่มอีซูซุนครหลวง กลุ่มอีซูซุเมโทร และ กลุ่มอีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส)

 

 

โดยICCK คว้ารางวัลมา รางวัล ดังนี้  

 

คุณอุดมทรัพย์  วชิรโภคา                                       รางวัลชนะเลิศ                                ประเภทช่างชั้นต้น

คุณณรงค์เดช  คำเรือน                                          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             ประเภทช่างชั้นต้น

คุณรณวิต  โพธิ์ทิพ และ คุณเรวัต  ชาวบ้านเกาะ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              ประเภทช่างรถเล็ก