NEWS

“CCK NEWS :Skill Contest 2018”

ISUZU CCK เป็นเจ้าภาพ การจัดแข่งขันทักษะการขายและบริการหลังการขาย กลุ่มอีซูซุชัยเจริญกิจ เมโทร แสงฟ้า มหานคร และ นครหลวง ประจำปี 2561 ที่ ISUZU CCK สาขากิ่งแก้ว

 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา  ในปีนี้ ISUZU CCK  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล ประเภทครูฝึกช่างยนต์ และ ทักษะด้านงานอะไหล่   และ   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล

ประเภทที่ปรึกษาการขายรถปิกอัดและอเนกประสงค์ ประเภทที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ และ ประเภทพนักงานช่างรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่