NEWS

“วันต่อต้านคอร์รัปชันปี 2563”

 

วันต่อต้านคอร์รัปชันปี 2563

Virtual Collaboration ครั้งแรกของประเทศไทย

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง นำโดยผู้บริหารและตัวแทน

เพื่อนพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน "จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว"

ในรูปแบบ Virtual Collaboration ผ่าu Facebook Live @act.anticorruptionThailand

ลายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก