CONTACT US

สาขากิ่งแก้ว

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด สาขาที่ 00001 7 หมู่ 2 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร : 02-043-3500
แฟกซ์ : 02-750-3031
icck.kkcr@isuzucck.com , icck.marketing@isuzucck.com
ฝ่ายขายสาขากิ่งแก้ว
icck.sales@isuzucck.com โทร: 02-043-3500 ต่อ 127,129,130
เเฟกช์ :02-750-3031
ฝ่ายบริการสาขากิ่งแก้ว
icck.kkcr@isuzucck.com , icck.marketing@isuzucck.com โทร : 02-043-3500 ต่อ 201-203,333
แฟกช์: 02-750-3031
ฟอร์มติดต่อ