ABOUT US

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มไทยรุ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 บนพื้นที่ 7 ไร่ บนถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร และเปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็น ทางการในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรในด้านการขาย พร้อมทั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ให้เป็นโชว์รูมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS THAILAND LIMITED (URS) ด้านคุณภาพงานขายและงานบริการซ่อมบำรุง และปัจจุบันได้ถูกรับรองมาตรฐานล่าสุด ISO 9001:2015 อีกด้วย

หลักการและวิสัยทัศน์

ผู้จำหน่ายที่เป็นทางเลือกแรกให้แก่ลูกค้า สร้างความเจริญเติบโตมั่งคงให้กับ ตลาดรถยนต์อีซูซุในประเทศไทย

เป้าหมายและภารกิจ

มอบประสบการณ์ในการขายและบริการที่ เหนือความคาดหวัง พร้อมความซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และพัฒนาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน งานขายและการบริการในมาตรฐานเหนือคู่แข่ง

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่ทันสมัย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ACHIEVED
A

Attitude

C

Commitment

H

Happiness

I

Innovation

E

Excellent Team Work

V

Valued Customer

E

Entrepreneur

D

Development & Learning

นโยบายคุณภาพ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้านการขายและการให้บริการ โดยให้มีคุณภาพงานที่ดีได้มาตรฐาน ราคาที่เหมาะสม ตรงต่อเวลาที่กำหนด และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ