สมัครงาน

ต้องการร่วมงานกับเรา  

ต่ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างซ่อมรถเล็ก

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ช่างยนต์ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป

ช่างซ่อมรถใหญ่

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ช่างยนต์ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมรถใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานเคลมประกัน สาขาเพชรเกษม

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวส./เทียบเท่า
- ประสบการณ์งานด้านเอกสาร งานประกันภัยมาอย่างน้อย 1 ปี สามารถสื่อสารเจรจา ติดตามงานได้คล่องแคล่ว
- มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน ซื่อสัตย์
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ word excel ppt ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานเคลมประกันภัยรถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก สาขาเพชรเกษม / สาขากิ่งแก้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/ หญิงอายุ 22-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ สาขาเพชรเกษม / สาขากิ่งแก้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/ หญิงอายุ 22-45 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถบรรทุกขนาดใหญ่( 6-10 ล้อ) และมีความรู้ข้อกำหนดกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 ช่างซ่อมบำรุง

 คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส สาขาไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม อาคารสถานที่ และสาธารณูประโภค อย่างน้อย 1 - 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

 ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ สาขากิ่งแก้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการในธุรกิจการขายรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานรถบรรทุก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ วิเคราะห์วางแผนการตลาดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 แม่บ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เพศ หญิง อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ม.3 - ม.6
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน อดทน รักความสะอาด

 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เพศ ชาย อายุ 35 - 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานสายทรัพยากรบุคคล ทั้งระบบ อย่างน้อย 5 ปี
มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานประกอบการสมัครงานดังนี้

    1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
    4. หลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ใบ
    5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่เมล์นี้ ( icck.hr@isuzucck.com )