บริการทั่วไป

 

Service Booking

บริการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซ่อม 1 วัน ในระบบ Service Booking ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์

ชื่อ-นามสกุล(*)
Invalid Input

โทรศัพท์(*)
Invalid Input

อีเมล
Invalid Input

ทะเบียนรถ(*)
Invalid Input

รุ่นรถ(*)
Invalid Input

วันที่นัด
Invalid Input

เวลาที่นัด
Invalid Input

รายละเอียดงานซ่อม
Invalid Input

กรอกรหัสตามภาพ(*)
กรอกรหัสตามภาพ
Invalid Input


Quick Service

ให้การบริการเช็คน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองโซล่า เป่ากรองอากาศ เช็คน้ำกลั่น และเช็คลมยาง ภายใน 45 นาที รวมถึงบริการตรวจสภาพ ฟรี 20 รายการ Quick Service

Mobile Service

บริการเช็คระยะนอกสถานที่สำหรับลูกค้า Fleet และบริการซ่อมรถนอกสถานที่ในกรณีฉุกเฉิน

Wheel alignment

บริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำ จำนวนช่องซ่อมถึง 18 ช่อง ประกอบด้วยลิฟท์ซ่อมรถเล็ก 12 ตัวและรถใหญ่ 3 ตัว